Privacy

Algemeen

 

V-sign Vankeirsbilck stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met V-sign Vankeirsbilck kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn uw “persoonsgegevens”.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de site of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

 

De verwerking van persoonsgegevens

 

De verantwoordelijke voor de verwerking. V-sign Vankeirsbilck, Zandbergstraat 4, 8770 Ingelmunster respecteert de geldende privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief;
  • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Om wettelijke verplichtingen na te komen;

V-sign Vankeirsbilck zal de persoonsgegevens verstrekken aan verwerkers, overheidsinstanties of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het algemeen belang of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt. De verwerkers houden zich aan de geldende privacywetgeving.

 

De rechten van de betrokkene

 

U beschikt over een wettelijk recht op het raadplegen, wijzigen, overdragen, corrigeren, beperken of verwijderen correctie van uw persoonsgegevens in de mate van het mogelijke en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan V-sign Vankeirsbilck, Zandbergstraat 4 8770 Ingelmunster kosteloos de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Voor bijkomende kopieën kan een vergoeding worden gevraagd. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot V-sign Vankeirsbilck, Zandbergstraat 4 8770 Ingelmunster, info@v-sign.be.

 

Aangaande minderjarigen

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@v-sign.be , dan zullen wij deze informatie verwijderen

 

Correctheid van uw gegevens

 

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van V-sign Vankeirsbilck.

 

Geautomatiseerde gegevens – Cookiepolicy

 

V-sign Vankeirsbilck kan ook anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de V-sign website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de V-sign-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie genereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.